Ny uddannelsesdag på Health skal inspirere og dele viden

Kom og hør om dine kollegers nye påfund i undervisningen. En ny årlig uddannelsesdag samler de mange initiativer, der er i gang på Health, inden for udvikling af undervisning og uddannelser. Uddannelsesdagen holdes for første gang den 13. december 2016 og skal være til inspiration for bl.a. undervisere og studieledere.

Undervisningssituation
Uddannelsesdagen skal ifølge planen fremover holdes en gang om året. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Der er mange undervisere på Health, og de tager løbende nye initiativer til at forbedre og udvikle både undervisningen og uddannelserne. Men ofte er det kun de nærmeste kolleger, som hører om de nye tiltag eller indkasserede erfaringer. Derfor indbydes undervisere, medlemmer af studienævn og aftagerpaneler samt de studerende nu til en uddannelsesdag, hvor der er tid til at udveksle erfaringer og blive inspireret af andres tiltag.

”Vi har for nylig holdt statusmøder for alle uddannelserne på Health, hvor vi hørte om de utrolig mange gode initiativer, der er i gang rundt omkring på fakultetet. Og vi synes, det ville være godt, hvis den viden kommer ud til flere”, siger prodekan for uddannelse på Health, Charlotte Ringsted, som derfor har sat den nye uddannelsesdag i søen sammen med studielederne på Health.

Planen er, at uddannelsesdagen skal være et årligt tilbagevendende arrangement. Alle både på og uden for Health med interesse for sundhedsvidenskabelige uddannelser er velkomne.

Oplæg fra canadisk keynote speaker om optagelsesprøver

På uddannelsesdagen kommer en international keynote speaker, Dr. Kulasegaram fra The Wilson Centre for Research in Health Science Education, University of Toronto i Canada, der er et af verdens førende centre inden for forskning i sundhedsvidenskabelige uddannelser. Han vil fortælle om sin forskning i og praktiske erfaringer med optagelsesprøver og multiple-mini-interview-metoden, som bl.a. netop er taget i brug på kvote 2-optagelsesprøven på medicinuddannelsen.

Oplægget er interessant for dem, der overvejer at øge kvote 2-optaget eller indføre adgangs- eller studiestartsprøver på uddannelserne, og som leder efter metoder til at udvælge de mest motiverede studerende på en fair måde.

Derudover vil der være speed-oplæg og posters fra undervisere og studerende på Health.

Program og tilmelding

Uddannelsesdagen foregår den 13. december 2016 kl. 12-16 på AIAS. Se hele programmet.
Man kan tilmelde sig her. Tilmeldingsfristen er den 15. november. 


Yderligere oplysninger

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Health, Aarhus Universitet
Mobil: 9350 8222
charlotte.ringsted@au.dk