Forsker får fornemt forskningslegat

Mogens Johannsen fra Aarhus Universitet har modtaget Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning for 2014. Med anerkendelsen følger 350.000 kroner og muligheden for at sætte nye forskningstiltag i værk inden for biologisk aldring.

Han forsker i den biologiske aldringsproces, og nu har Mogens Johannsen netop fået Ingeborg og Leo Dannins Legat.
Han forsker i den biologiske aldringsproces, og nu har Mogens Johannsen netop fået Ingeborg og Leo Dannins Legat.

Professor Mogens Johannsen forsker i den biologiske aldringsproces, og han har netop fået Ingeborg og Leo Dannins Legat. Et legat han får for sin store indsats inden for udviklingen af kemiske stoffer, som kan være med til at øge forståelsen af den biologiske aldringsproces.

”Vi undersøger, hvordan fedt og sukkerstofskiftet påvirker den biologiske aldring. For at belyse det udvikler vi små kemiske sonder, der kan kortlægge de steder, hvor kroppens celler er specielt udsatte for skader som følge af aldring,” forklarer Mogens Johannsen.

Formålet er at finde sammenhængen mellem de enkelte skader og sygdomme, der er relateret til alder.

”Man har i mange år vidst at specielt sukker kan lede til en række forandringer af kroppens biopolymerer, der igen hænger sammen med sygdomme som eksempelvis diabetes og Alzheimers,” siger professoren.

Vil sikre en sundere alderdom

Problemet har været at udpege de forandringer, der leder til sygdommen. Mogens Johannsen håber derfor, at de med forskningen er i stand til at udpege de centrale steder, så man i fremtiden kan arbejde mere fokuseret på at bremse udviklingen af sygdommen og sikre en sundere alderdom.

”Med prisen får vi mulighed for at tilknytte en seniorforsker til projektet i en vigtig fase, hvor vi går fra udvikling af vores kemiske sonde til mere systematisk brug i forskellige biologiske systemer. På samme tidspunkt skal vi indkøre nye forskere, som skal bringe projektet videre på den længere bane,” fortæller han.

Projektet sker i et samarbejde mellem Institut for Retsmedicin, Institut for Kemi og Institut for Klinisk Medicin.

Mogens Johannsen understreger, at anerkendelsen betyder meget, fordi den bliver givet for en ny type tværfaglig forskning. En ny type forskning, der trækker på viden inden for kemi til at løse sundhedsvidenskabelige problemer eller udfordringer.

”Feltet kaldes i daglig tale kemisk biologi. At vi får hæderen, tager vi derfor som et udtryk for, at det arbejde vi laver, går i den rigtige retning.”

Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning bliver uddelt hvert år til en fremtrædende forsker inden for enten lægevidenskab, tandlægevidenskab eller teknisk videnskab.  

Legatet blev overrakt ved en højtidelighed i Auditorium B på Aarhus Universitetshospital mandag den 31. marts 2014.

Yderligere oplysninger

Professor Mogens Johannsen
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Direkte telefon: 8716 8332
mj@retskemisk.au.dk