­­­

Uddannelse

Uddannelser på Institut for Retsmedicin

Institut for Retsmedicin tilbyder undervisning og uddannelse indenfor det retsmedicinske fagområde. Undervisningen er målrettet lægestuderende, speciallæger, politi, retsvæsen og sundhedspersonale.

Læs mere om de forskellige undervisnings- og uddannelsestilbud herunder:

Klinikophold på Institut for Retsmedicin

Der er mulighed for valgfri klinikophold på Institut for Retsmedicin i løbet af medicinstudiet. Klinikophold af 1 måneds varighed kan tilbydes medicinstuderende på 2. del, som har haft undervisning i patologisk anatomi. Der er desuden mulighed for en enkelt dags ophold på instituttet for øvrige medicinstuderende med særlig interesse for området. Studerende fra Aarhus Universitet vil blive prioriteret. Du er velkommen til at kontakte retspatologisk afdeling for flere informationer: Statsobducent, professor Lene Warner Thorup Boel.

Lægeuddannelse

Instituttet underviser medicinstuderende på kandidatdelens 5. semester. Der undervises bl.a. i lægens opgaver i forbindelse med af dødsfald, herunder ligsyn og dødsattest og klinisk retsmedicin, herunder politiattest. En beskrivelse af undervisningsforløbet kan findes på bb.au.dk

Speciallægeuddannelse

Institut for Retsmedicin varetager uddannelse af speciallæger i retsmedicin.

Uddannelsen består af 1 år introduktionsuddannelse og 4 års uddannelsesstilling, hvoraf en del foregår på et eller flere patologiske institutter. Derudover skal de for uddannelsen obligatoriske kurser følges.

En beskrivelse af speciallægeuddannelsen kan ses på www.forensic.dk

Efter- og videreuddannelse

Basiskursus i Retsmedicin

 

Institut for Retsmedicin tilbyder et nyt basiskursus i retsmedicin rettet mod politifolk, jurister, kriminalteknikere, sundhedspersonale og andre med berøringsflade til det retsmedicinske fagmiljø.

Kurset er opbygget af fire moduler, som enten kan tages samlet eller enkeltvis efter behov.

Læs mere om de fire moduler her:

Modul 1 Det illegale stofmarked nationalt og internationalt

 

Modul 2 Færdselssikkerhedsfarlige stoffer

 

Modul 3 Mistænkelige dødsfald

 

Modul 4 Vold og voldtægt

 

 

For tilmelding samt yderligere information om kurset kontakt: forens@au.dk

Kontakt

Lene Warner Thorup Boel

afdelingsleder, statsobducent
M
P +4587168301

Mogens Johannsen

Professor MSO
M
P +4587168332