Bestilling af prøvetagnings-kits

For bestilling af prøvetagnings-kits til udtagning af blodprøver til

  • undersøgelse for færdselssikkerhedsfarlige stoffer
  • undersøgelse for alkohol på døde

kontakt venligst Institut for Retsmedicin på

forens@au.dk eller tlf. 8716 7500