Faciliteter

Institut for Retsmedicin råder over en række laboratorier og andre forskningsfaciliteter.

Kontakt instituttet for at høre mere om faciliteterne.

Molekylær lab

Det molekylære laboratorium råder over apparatur til vævshomogenisering, automatiseret DNA/RNA oprensning, gel-elektroforese, standard og real-time PCR. Der implementeres løbende molekylære og genetiske analyser i forbindelse med en række af instituttets forsknings- og udviklingsprojekter. Laboratoriet har særlig erfaring i ekstraktion og analyse af biomolekyler fra formalin-fixerede og paraffin-indstøbte vævsprøver.

CT-skanning

Post mortel CT-skanning, hvor instituttet råder over en 64 slice dual-source CT-skanner, som anvendes mhp. visualisering af f.eks. skeletsystemet, herunder med 3D rekonstruktioner, for afdækning og dokumentation af læsioner og traumemekanismer. Øvrige applikationer omhandler angiografi såvel CT-vejledt bioptering.

Bioanalytik

Enhed for Bioanalytisk Kemi råder over avanceret udstyr samt kompetencer til bioanalyse og fortolkning. Fokusområder omfatter kemisk biologi, metabolomics, farmakokinetik og dynamik, retstoksikologi, retskemi og sammenlignende undersøgelser af narkotika.

Hårdtvæv

Hårdtvævs-/knoglebiologisk laboratorium med fremstilling af små og store uafkalkede vævsprøver fra knogler og led samt muligheder for specialfarvning. Desuden har laboratoriet udstyr til kvantitative og stereologiske målinger (f.eks. newCAST). Laboratoriet er akkrediteret af DANAK.

Sædelighed

Undersøgelse af ofre for sædelighedsforbrydelser, hvor instituttet har haft en afgørende rolle ved etableringen af Center for Voldtægtsofre, Aarhus samt Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Aarhus.

Antropologi

I Retsantropologisk laboratorium foretages undersøgelse af knoglemateriale, som skal vurderes af en retsantropolog. Laboratoriet har faciliteter til afkogning, og der findes udstyr til stereomikroskopi og tilskæring af plastindstøbt knoglevæv med henblik på efterfølgende processering i Knoglelaboratoriet.

Kontakt

Christian Lindholst

Institutleder
M
H bygn. Z, 3.017
P +4587168331
P +4520939223