Obduktioner

Hovedparten af instituttets obduktioner bliver udført på begæring af politiet, enkelte udføres for Den Uafhængige Politiklagemyndinghed, for Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskaber.

Øvrige obduktioner = Obduktioner begæret af f.eks. Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og private

Retslægelige obduktioner i 2016

Obduktion begæret af antal
Politiet 302
Den Uafhængige Politiklagemyndighed 2
Arbejdsskadestyrelsen

2

Aarhus Universitetshospital 1
Ialt 307

Mere information om obduktionerne