Ph.d.-projekt: Patienter med akut medicinforgiftning

I dag behandles de fleste patienter for medicinforgiftning efter formodning, fordi screeninger for lægemidler og rusmidler på nuværende tidspunkt er utilstrækkelige. Samtidig er det ikke altid muligt at få information om, hvad patienten har taget fra patienten selv eller fra pårørende.

På Institut for Retsmedicin gør en ny analysemetode det muligt i løbet af tre timer at screene for over 360 forskellige lægemidler og rusmidler.

Ifølge Dødsårsagsregistret dør der hvert år over 200 patienter af forgiftning. Den viden, vi har i dag om patienter med forgiftning i Danmark, er begrænset.

Formålet med projektet er at undersøge, om den nye analysemetode kan være med til at nedbringe antallet af patienter, der dør af forgiftning. På samme måde vil vi også undersøge, om den nye analysemetode kan forbedre behandlingen af medicinforgiftede patienter.

Projektet består af tre delprojekter:

  1. Undersøgelse af effekten af en akut blodprøvescreening for lægemidler og rusmidler hos patienter med medicinforgiftning indlagt på skadestuen.
  2. Forbedring af analysemetoden så den bedre kan anvendes til akutte formål.
  3. Identificering af patienter der er i risiko for en ny forgiftning og for dødsfald.

Perspektivet med projektet er at gøre det lettere for lægen at behandle patienter med medicinforgiftning, således at behandlingen bliver tilpasset den enkelte patients behov.

Fakta om projektet

Titel                      

Patienter med akut medicinforgiftning

Vejleder  

Ljubica Vukelic Andersen overlæge, klinisk lektor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2015-2018

Kontakt

Mette-Lise Simonsen

Videnskabelig assistent