Ph.d.-projekt: Overgreb mod børn

Dette Ph.d. projekt har fokus på overgreb mod børn og er bestående af to separate projekter:

- Et retrospektivt projekt forløbende over en tolvårig periode (2001-2013), som har til formål at sammenligne de retsmedicinske sager vedrørende overgreb mod børn, før og efter implementeringen af Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). Fokus vil være at belyse sagsgangen ved politi og retsvæsen, herunder betydningen af den retsmedicinske undersøgelse, samt at undersøge overgrebets betydning for barnets liv på sigt.

- Et prospektivt projekt forløbende over en toårig periode (2015-2017), som har til formål at undersøge børns trivsel. Børn udsat for overgreb vil i denne forbindelse blive sammenlignet med andre udsatte grupper af børn, med henblik på at sammenligne de enkelte gruppers generelle trivsel.

Projektet forventes at give et dybdegående kendskab til omfang og karakter af overgreb mod børn, myndighedernes håndtering af disse sager, samt kort og langsigtede konsekvenser for barnet og dets familie. Dette vil danne grundlag for udarbejdelse af forslag til det hensigtsmæssige sagsforløb, hvor barnet kommer gennem forløbet så skånsomt som muligt.

Fakta om projektet

Titel                      

Overgreb mod Børn i Region Nord & Midt

Hovedvejleder  

Ole Ingemann Hansen, Vicestatsobducent, Ph.d.,

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Medvejledere

Hanne Nødgaard Christensen, Overlæge, Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Carsten Obel, Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Mikael Thastum, Professor, Institut for Psykologi, Aarhus Universitet.

Projektperiode 

2015-2018

Kontakt