Afsluttede ph.d.-projekter

Nedenfor kan du finde information om afsluttede ph.d.-projekter på Institut for Retsmedicin.

Projektets titel

Ph.d.-studerende

Lægemiddelrelaterede undersøgelser af dødsfald blandt psykiske syge

Christian Reuss Mikkelsen