Lægemidler og misbrugsstoffer

Vi tilbyder analyse af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter i biologiske prøver.

Analysepakker

Vi har udviklet analysepakkerne Misbrugsanalyse 1, Misbrugsanalyse 2, Forgiftningsanalyse og Kvantitativ analyse, som dækker de mest efterspurgte analyser:


Misbrugsanalyse 1 - analyse af de 50 hyppigste stoffer

Analysen påviser 50 toksikologisk relevante stoffer (både lægemidler og misbrugsstoffer). Indholdet af stoffer justeres løbende efter udviklingen af stofmarkedet i Danmark. Derudover indeholder analysen også omdannelsesprodukter (metabolitter) for nogle af stofferne.

Analysen udføres med massespektrometri og er således en specifik analyse (verificerende/konfirmatorisk). Analysen er ikke kvantitativ.

Navn Misbrugsanalyse (specifik kvalitativ analyse af 50 stoffer)
Svartid Normal: 7 dage.
Akkrediteret Nej
Indikation Ved mistanke om misbrug af ukendte stoffer.
Bestilling EPJ, WepReq eller via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Urin, fuldblod, plasma eller serum.
Prøvemængde 1 ml.
Prøverør Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel; urinrør uden tilsætning.
Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt. 
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl eller frys, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Indhold
Benzodiazepiner og Z-hypnotika
Alprazolam Diclazepam Nitrazepam
Bromazepam Estazolam Nordazepam
Brotizolam Fenazepam Oxazepam
Chlordiazepoxid Flubromazolam Temazepam
Clobazam Flunitrazepam Zaleplon
Clonazepam Lorazepam Zolpidem
Delorazepam Lormetazepam Zopiclon
Diazepam Midazolam
Andre sløvende stoffer
Alfentanil GHB Oxycodon
Fentanyl Ketamin Oxymorphon
Buprenorphin Ketobemidon Tramadol
Codein Methadon Tetrahydrocannabinol (THC)
Dextropropoxyphen Morphin
Stimulerende stoffer
Amfetamin mCPP Methylphenidat
Cathin Mephedron

MDA

Cathinon Metamfetamin MDMA
Cocain
Halucinogener
LSD Phencyclidin (PCP) Psilocin
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (UPLC-QToF)
Svarformat

Påvist per indholdsstof. ”Ikke påvist” rapporteres ikke pr. stof.
Svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.

Enhed Ingen
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning

Et ”Påvist” svar skal altid ses i sammenhæng med kliniske observationer.

Kommentarer:

  • Delorazepam, lorazepam og lormetazepam kan være omdannelsesprodukter af diclazepam. De kan også indtages selvstændigt.
  • Nordazepam, oxazepam og temazepam kan være omdannelsesprodukter af diazepam. De kan også indtages selvstændigt.
  • Nordazepam og oxazepam kan være omdannelsesprodukter af chlordiazepoxid. De kan også indtages selvstændigt.
  • Morphin kan være et omdannelsesprodukt af codein.
  • Oxymorphon kan være et omdannelsesprodukt af oxycodon, men kan også indtages selvstændigt.
  • Amfetamin kan være et omdannelsesprodukt af metamfetamin, men kan også indtages selvstændigt.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) er det active indholdsstof i hash/cannabis.
  • Cathinon og/eller cathin er euforiserende indholdsstoffer i khat/catha edulis.
  • MDA kan være et omdannelsesprodukt af MDMA, men kan også indtages selvstændigt.
  • Psilosin er et aktivt indholdsstof i nogle svampe.
 

Misbrugsanalyse 2 - analyse af mere end 500 stoffer

Analysen påviser mere end 500 stoffer som kan være årsag til forgiftning (både lægemidler og misbrugsstoffer). Indholdet af stoffer udvides løbende efter udviklingen af stofmarkedet i Danmark.

Derudover indeholder analysen også omdannelsesprodukter (metabolitter) for nogle af stofferne. Analysen udføres med massespektrometri og er således en specifik analyse (verificerende/konfirmatorisk). Analysen er ikke kvantitativ.

Navn Misbrugsanalyse (specifik kvalitativ analyse af >500 stoffer)
Svartid Normal: 7 dage.
Akkrediteret Nej
Indikation Ved mistanke om misbrug af ukendte stoffer.
Bestilling Via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Fuldblod, plasma eller serum.
Prøvemængde 1 ml.
Prøverør Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel.
Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt. 
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl eller frys, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (UPLC-QToF)
Svarformat Påvist per indholdsstof. ”Ikke påvist” rapporteres ikke pr. stof.
Svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.
Enhed Ingen
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning Et ”Påvist” svar skal altid ses i sammenhæng med kliniske observationer.

Forgiftningsanalyse

Analysen påviser mere end 500 stoffer som kan være årsag til forgiftning (både lægemidler og misbrugsstoffer). Indholdet af stoffer udvides løbende efter udviklingen af stofmarkedet i Danmark.

Derudover indeholder analysen også omdannelsesprodukter (metabolitter) for nogle af stofferne. Analysen udføres med massespektrometri og er således en specifik analyse (verificerende/konfirmatorisk). Analysen er semi-kvantitativ.

Navn Forgiftningsanalyse (specifik semikvantitativ analyse af >500 stoffer)
Svartid Normal: 7 dage; haste: 1 dag.
Akkrediteret Nej
Indikation Ved mistanke om misbrug af ukendte stoffer.
Bestilling Via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Fuldblod, plasma eller serum.
Prøvemængde 1 ml.
Prøverør Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel.
Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt. 
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl eller frys, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (UPLC-QToF)
Svarformat

Interval; telefonisk

Under behandling (normal)

Under terapeutiske koncentrationer eller hvad der normalt ses ved misbrug.

Behandling (normal)

Terapeutiske koncentrationer eller hvad der normalt ses ved misbrug.

Forgiftning

Høje koncentrationer, hvor forgiftning ikke kan udelukkes.
Hastesvar afgives telefonisk. Øvrige svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.
Enhed -
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning Et ”Påvist” svar skal altid ses i sammenhæng med kliniske observationer.

Kvantitativ analyse

Navn Kvantitativ analyse
Svartid Normal: 14 dage
Akkrediteret Ja/nej (afhængig af stof; se liste)
Indikation Ved mistanke om forgiftning eller i forbindelse med kontrol af behandling (terapeutisk lægemiddel monitorering).
Bestilling Via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Fuldblod, plasma eller serum.
Prøvemængde 3 ml.
Prøverør Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel.
Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt.
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl eller frys, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (LC-MS/MS)
Svarformat Numerisk
Svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.
Enhed mg/l
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning

Det kvantitative svar skal ses i sammenhæng med kliniske observationer.

Priser

Priser oplyses ved henvendelse til Bioanalytisk Enhed.

Analyselisten

Du kan få et overblik over vores fulde udbud af analyser i analyselisten.

Kontakt

Jørgen Bo Hasselstrøm
Seniorforsker

Tlf.: +4587168334
E-mail:

Om Bioanalytisk Enhed

Bioanalytisk Enhed er en core-facilitet og forskningsenhed ved Institut for Retsmedicin. Core-faciliteten tilbyder samarbejde i forbindelse med metodeudvikling og analyse af mindre organiske molekyler. Enheden ønsker at indgå samarbejde med forskere, myndigheder, sundhedsvæsenet og private virksomheder. På forskningssiden dækker Bioanalytisk Enhed forskning og udvikling inden for kemisk biologi og metabolomics såvel som retskemi og toksikologi.

Eksempel på bioanalyse

Bioanalyse afslørede medicinforgiftning

Bioanalytisk Enhed fik en afgørende rolle i opklaringen af en medicinsk gåde i en forgiftningssag på et intensivt afsnit på Aarhus Universitetshospital. Patienten var indlagt efter en overdosis af amlodipin, som er medicin mod forhøjet blodtryk. Trods intensiv medicinsk behandling rettede hun sig ikke, og Bioanalytisk Enhed blev engageret til at lave overvågning af amlodipinniveauet i plasma. På baggrund af de løbende målinger af niveauerne, dens metabolitter samt den medicinske behandling, blev det afdækket, at den medicinske behandling virkede stik mod hensigten. I stedet for at modvirke forgiftningen blev den vedligeholdt på et livstruende højt niveau. Analyserne fra Bioanalytisk Enhed medvirkede til, at medicinen blev omlagt. Patienten rettede sig herefter og blev udskrevet efter endt behandling.