INSTITUT FOR RETSMEDICIN

Institut for Retsmedicin skal bidrage til forebyggelse af kriminalitet, ulykker, tidlig død og selvmord
gennem forskning, undervisning og retsmedicinske undersøgelser

INSTITUT FOR RETSMEDICIN